Ramowy rozkład dnia

Liczba odwiedzających: 913

 

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8-8.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe.

8.30-9.00 I śniadanie

9.00- 10.00 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

10.00-10.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

10.30-11.00 Zabawa ruchowa i zabiegi higieniczne.

11.15-11.30 II śniadanie

11.30-12.00 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne.

12.00-13.45 Zabawy i w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.

13.45-14.00 Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczne).

14.00-14.30 Obiad

14.30-14.50 Czytanie przez nauczyciela ( w ramach uczestnictwa w Klubie czytających przedszkoli), ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne.

14.50-15.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.

15.30-17.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci do domów. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami.

 

IMG_20201204_133419.jpg (4.58 MB)143405429_4314975728532565_6007636563481361104_n.jpg (10 KB)129117950_200527068219325_7147110815244315287_n.jpg (29 KB)127243142_981032622403780_9074817086353794973_n.jpg (17 KB)127189290_1652077274952349_2148240049396602000_n.jpg (32 KB)