Dyżur wakacyjny

Liczba odwiedzających: 752
Organizacja przedszkola w okresie wakacyjnym

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2021 r.

Od 21 kwietnia, godz.: 9:00 do 6 maja, godz.: 16:00 Rejestracja w systemie kart zgłoszenia o przyjęcie na dyżur. Rodzic dokonuje rejestracji, nie będzie możliwości pobrania karty zgłoszenia.

12 maja, godz.: 12:00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny - będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu.

Od 12 maja do 24 maja Rodzic będzie miał możliwość, po zalogowaniu się na konto dziecka, potwierdzenia korzystania z dyżuru wakacyjnego lub potwierdzenia w przedszkolu.

28 maja, godz.: 13:00 Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny - będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu.

Przypominamy, że tegoroczny dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 r. będzie przebiegał na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Każde przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego oraz bezpośrednio w przedszkolu. Zapisując dziecko w systemie elektronicznie rodzic wybiera terminy dyżuru placówki, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Ze względów technicznych nie jest możliwe zablokowanie możliwości wyboru innej placówki. Natomiast wybranie innego przedszkola niż macierzyste spowoduje, że Państwa dziecko, nie będzie brane pod uwagę przy przyjmowaniu na dyżur wakacyjny do tej placówki. Rodzic wybierając placówkę inną niż macierzysta otrzymuje poniższą informację: „ Każde przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki. Jeśli na liście wybrano inne przedszkole, niż to do którego dziecko aktualnie uczęszcza, to takie przedszkole nie będzie brane pod uwagę podczas przyjęcia na dyżur.” Prosimy o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej.

 

Szczegółowe informacje i zasady organizacji dyzuru wakacyjnego 2020/2021 w linku poniżej

2021.pdf (268 KB)