Informacja dla rodziców

Data: 27.03.2021 r., godz. 08.32    Liczba odwiedzających: 288

D2021000056101.pdf (221 KB)

Drodzy Rodzice. Opublikowano Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli. W związku ze zmianami, jakich w nim dokonano, proszę o zapoznanie się z załączonym plikiem. Rodziców, którzy zostali dodatkowo uprawnieni przez Ministra Edukacji proszę o zgłoszenie obecności dziecka wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w wymienionych miejscach pracy. Sprawa bardzo pilna dla zapewnienia opieki i wyżywienia dzieci. Oświadczenie i zgłoszenia proszę wysłać na iprzedszkole lub mailowo: przedszkolem6@gmail.com

Katarzyna Skrzypek

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli, przedłużono na czas: 12-18 kwietnia 2021 (Dz.U. z 2021 Poz.651). Zasady organizacji opieki dla dzieci rodziców wymienionych w rozporzadzeniu pozostają bez zmian (tzn. rodzice składają wniosek i oświadczenie). Z uwagi na organizację żywienia, proszę o zgłaszanie dzieci z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Katarzyna Skrzypek