Ważna informacja dla rodziców

Data: 14.09.2021 r., godz. 10.00    Liczba odwiedzających: 386

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Legionowie powołując się na § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2020 poz.1604) informuje o zawieszeniu zajęć w przedszkolu w dniu 15.09.2021 z powodu całkowitego braku wody w godz. 7-19.00 , tj. wystąpienia zdarzenia mogącego zagrażać zdrowiu dzieci.

Na zawieszenie zajęć wyraził zgodę Prezydent Miasta Legionowo.

Katarzyna Skrzypek