Dzień Dziecka

Data: 02.06.2023 r., godz. 13.00    115
Dzień Dziecka - Dzień Żółty

Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ, w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. Wszystkim dzieciom tym dużym i małym życzymy samych radosnych dni. W dniu dzisiejszym obchodziliśmy również Dzień Żółty

DD2.jpg (144 KB)  DD3.jpg (233 KB)  DD4.jpg (165 KB)  DD5.jpg (116 KB)  DD6.jpg (88 KB)