Przedszkole Miejskie nr 6
w Legionowie

Psycholog
grafik pracy psychologa

Psycholog przedszkola: mgr Małgorzata Senduła
Na wizyty konsultacyjne do psychologa zapisuje dyrektor przedszkola. Zgłoszenia rodziców za pośrednictwem nauczycieli lub bezpośrednio u dyrektora. Przed konsultacją wymagane złożenie wniosku i wyrażenie pisemnej zgody na obserwację dziecka (wnioski u nauczycieli)
Rok szkolny 2017/2018 - grafik pracy
czwartek w godz. 7-11

lub w innych ustalonych z rodzicem godzinach