-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 6
w Legionowie
ul. Broniewskiego 3,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-44-13
e-mail: przedszkolem6@gmail.com
Foto
Strona Główna

Deklaracja dostępności

-
Wersja do drukudruk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego nr 6 Tęczowa Szóstka w Legionowie

Przedszkole Miejskie nr 6 Tęczowa Szóstka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 6 Tęczowa Szóstka w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych :
 • brak podwyższonego kontrastu
 • brak możliwości powiększania liter
 • brak informacji w języku migowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Skrzypek.
 • E-mail: przedszkolem6@gmail.com
 • Telefon: 227744413

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 Tęczowa Szóstka w Legionowie
 • Adres: ul. Władysława Broniewskiego 3
  05-120 Legionowo
 • E-mail: przedszkolem6@gmail.com
 • Telefon: 227744413

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jędnopiętrowy, bez windy osobowej. Wejście od strony ul. Broniewskiego, bez wjazdu dla wózków. Sekretariat na parterze, bez ułatwień dla niepełnosprawnych. Na wezwanie osoby ze szczególnymi potrzebami , pracownik sekretariatu  wychodzi do interesanta na zewnątrz.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Skrzypek, data: 21.09.2020 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Skrzypek, data: 21.09.2020 r., godz. 15.26
Liczba odwiedzin: 421