Przedszkole Miejskie nr 6
w Legionowie

Nasz dzień
Ramowy rozkład dnia

Posiłki
I śniadanie - godz. 8.30
II śniadanie - godz. 11.15
obiad - godz. 14.00
Ramowy rozkład dnia
6.30-8.00
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
8-8.30
Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe.
8.30-9.00
I śniadanie
9.00- 10.00
Zajęcia dydaktyczne, organizowane przez nauczyciela.
10.00-10.30
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
10.30-11.00
Zabawa ruchowa i zabiegi higieniczne.
11.15-11.30
II śniadanie
11.30-12.00
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne.
12.00-13.45
Zabawy i w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
13.45-14.00
Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczne).
14.00-14.30
Obiad
14.30-14.50
Czytanie przez nauczyciela ( w ramach uczestnictwa w Klubie czytających przedszkoli), ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne.
14.50-15.30
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
15.30-17.00
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Zabawy dowolne , oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci do domów. Kontakty indywidualne z rodzicami.